Analiza SWOT komunikacji w social media – praktyczne przykłady

SWOT to jedna z najpopularniejszych metod strategicznej oceny wewnętrznych i zewnętrznych czynników, wpływających na naszą organizację, produkt, lokalizację, itd. Wraz z rozwojem ePR i upowszechnieniem komunikacji w social media, analiza SWOT znalazła szerokie zastosowanie w ocenie internetowych działań komunikacyjnych.  

Prawidłowe wykonanie analizy SWOT pomaga w opracowaniu celów działania, a także uwydatnia czynniki przewagi konkurencyjnej.

Opracowanie – SWOT a social media.

PRZYPOMNIENIE: Przy tworzeniu analizy dla kanałów społecznościowych pod uwagę należy wziąć następujące, klasyczne elementy:

 • S (Strengths) – mocne strony (czynniki wewnętrzne)
 • W (Weaknesses) – słabe strony (czynniki wewnętrzne)
 • O (Opportunities) – szanse (czynnik zewnętrzne)
 • T (Threats) – zagrożenia: (czynnik zewnętrzne)

Tworzenie kompleksowej i trafnej analizy wymaga dokładnego “zbadania” prowadzonych działań. Warto odpowiedzieć na kilka pytań, które pomogą przy diagnozie obecnego i docelowego modelu komunikacji.

Przykładowe pytania: 

 1. Czy komunikacja jest prowadzona regularnie?
 2. Czy nazwy profili są spójne?
 3. Czy oprawa graficzna treści jest utrzymana w zgodzie z CI?
 4. Czy oprawa graficzna profilu jest regularnie aktualizowana?
 5. Czy oprawa graficzna jest przygotowywana zgodnie w wymogami technicznymi?
 6. Czy treści są atrakcyjne dla określonej grupy docelowej?
 7. Czy odbiorcy reagują na publikowany content?
 8. Czy kontrolowane są zasięgi postów?
 9. Czy liczba fanów regularnie wzrasta?
 10. Czy odbiorcom oferowana jest wartość dodana? (Konkursy, zniżki, benefity, itd.)
 11. Czy prowadzony jest dialog z odbiorcami? Czy administrator komentuje wpisy?
 12. Czy została zdefiniowana konkurencja?
 13. Jakie działania prowadzone są na profilach konkurencji?
 14. Czy działania są wspomagane płatną formą reklamy?
 15. Czy na profilach działają aplikację i inne, ciekawe dla fanów narzędzia?

A jak to wygląda w praktyce?

SWOT komunikacji w social media – przykład 1.

analiza SWOT przykład
Opracowanie własne
analiza SWOT przykład
Opracowanie własne

SWOT komunikacji na blogu – przykład 2.

analiza SWOT przykład
Opracowanie własne
analiza SWOT przykład
Opracowanie własne

 

Powodzenia przy tworzeniu analizy SWOT komunikacji na Waszych profilach!


Kreuję Rzeczywistość http://kreujerzeczywistosc.com/ blog by Katarzyna Raiter

 

 

 

Share